Facebook 4 Mac

Facebook 4 Mac

Sử dụng Facebook mà không cần trình duyệt

Facebook 4 Mac , được gọi là Facebook Pro cho Windows, là một ứng dụng có tất cả các chức năng tương tự của trang web mạng xã hội ưa thích của bạn. Nó không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào và không có bất kỳ tùy chọn bổ sung nào.

Trải nghiệm người dùng giống với trải nghiệm truyền thống Facebook một: bạn có thể đăng nhập và đọc tin tức của bạn, gửi tin nhắn cá nhân, cập nhật trạng thái của bạn hoặc làm bất cứ điều gì khác mà bạn có thể sử dụng Facebook trong trình duyệt.

Vậy lợi thế của việc có Facebook 4 Mac là gì? Vì ứng dụng của nó, biểu tượng được đặt trên Mac Dock của bạn, giúp bạn dễ dàng truy cập Facebook ngay cả khi trình duyệt của bạn bị đóng.

Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Tách Facebook khỏi trình duyệt của bạn
  • Không cần cài đặt
  • Quản lý từ ứng dụng khay hệ thống của bạn

NHƯỢC ĐIỂM

  • Không có lựa chọn
  • Không có gì mới hoặc độc đáo
  • Không cần thiết

Không tồi
6

Facebook 4 Mac , được gọi là Facebook Pro cho Windows, là một ứng dụng có tất cả các chức năng tương tự của trang web mạng xã hội ưa thích của bạn. Nó không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào và không có bất kỳ tùy chọn bổ sung nào.

Trải nghiệm người dùng giống với trải nghiệm truyền thống Facebook một: bạn có thể đăng nhập và đọc tin tức của bạn, gửi tin nhắn cá nhân, cập nhật trạng thái của bạn hoặc làm bất cứ điều gì khác mà bạn có thể sử dụng Facebook trong trình duyệt.

Vậy lợi thế của việc có Facebook 4 Mac là gì? Vì ứng dụng của nó, biểu tượng được đặt trên Mac Dock của bạn, giúp bạn dễ dàng truy cập Facebook ngay cả khi trình duyệt của bạn bị đóng.

Được tải nhiều nhất Trò chuyện và Nhắn tin Tức thời cho mac

Facebook 4 Mac

Tải xuống

Facebook 4 Mac 4.0

Đánh giá của người dùng về Facebook 4 Mac

Được tài trợ×